DOCUMENTE PENTRU INTERNARE

 • Bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice, bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
 • Buletin sau carte de identitate, certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani (original şi copie)
 • Cardul de sănătate(*) – neprezentarea cardului de sănătate obligă pacientul să plătească contravaloarea serviciilor medicale acordate la casieria spitalului
 • Documente suplimentare pentru:
  • Angajați – adeverință de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical acordate în ultimele 12 luni, anterioare internării
  • Pensionari – ultimul cupon de pensie
  • Persoane de naționalitate străină: pașaport/act de identitate cu fotografie, card european de asigurări de sănătate, eventual permis de ședere.
  • Eventuale documente medicale: bilet de externare, investigații etc.

(*) Asiguraţii care nu au card de sănătate vor prezenta următoarele documente:

 • Asigurații care refuză cardul din motive religioase sau de conștiința – adeverința de asigurat pentru persoanele care refuza în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național de asigurări sociale de sănătate (cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii)
 • Asigurații cărora li s-a emis cardul de sănătate. dar nu-l pot prezenta din următoarele motive: pierdere, deteriorare. furt sau cardul prezinta defecțiune tehnica – adeverința de înlocuire a cardului național de asigurări sociale de sănătate până la eliberarea cardului duplicat (cu valabilitate de 60 de zile de la data emiterii)
 • Asigurații care în urma consultării Platformei informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) rezultă ca nu au card emis – nu este necesară prezentarea niciunui document. Se printează rezultatul interogării platformei PIAS
 • Asigurații care prezintă card sau adeverință de înlocuire dar care în urma consultării Platformei PIAS rezulta ca nu sunt asigurați – se îndrumă spre Casa de Asigurări de Sănătate în vederea obținerii statutului de asigurat. Acestea vor prezenta ulterior adeverinta de asigurat care certifica faptul ca persoana în cauză este asigurata în sistemul asigurărilor sociale din Romania.

Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:

 • programarea prealabilă

Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regjm de spitalizare de zi sunt:

 • diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu

Pentru pacienții asigurați calitatea de asigurat se verifică în platforma PIAS.

Vizualizați documentul in format PDF aici.