• Informatii generale pentru pacienți

  Programarea internărilor pentru bolnavii cronici
  Internările pacienților cronici sunt voluntare, cu Bilet de Trimitere prin intermediul unei programari.
  Informații privind externarea
  • Medicul curant stabileşte data externarii si o comunică pacientului la vizită
  • Medicul curant completează Biletul de externare şi Scrisoarea medicală în două exemplare: un exemplar se ataşează la Foaia de spitalizare de zi, iar al doilea exemplar se înmânează pacientului/aparţinătorului
  • Pacientul va transmite Scrisoarea medicală Medicului de Familie. 
  Medicul curant va consemna în Biletul de externare şi în Scrisoarea medicală următoarele: diagnosticul de externare; starea pacientului la externare; tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze; indicaţii privind regimul alimentar şi de viaţă; data următorului control medical.

  Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare

  • Bilet de externare;
  • Scrisoare medicală;
  • Certificat de concediu medical (după caz);
  • Adeverinţă medicală (după caz);
  • Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
  • Bilete de trimitere către alți specialiști/investigaţii paraclinice (după caz);
  • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz).